Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih (Uradni list RS, št. 22/19) v 7. točki določa, da javni vrtci v Mestni občini Nova Gorica izvedejo vpis novincev za naslednje šolsko leto v prvem tednu meseca aprila.

Glede na izredne razmere v državi in v skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6030-2/2020 z dne 13. marec 2020 vas obveščamo, da je vpis za šolsko leto 2020/2021 prestavljen za nedoločen čas.

Nov termin bo določen, ko bodo vrtci in osnovne šole začele z izvajanjem programov, objavljen pa bo na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in na spletnih straneh javnih zavodov.

Seznam javnih zavodov Mestni občini Nova Gorica:
https://www.nova-gorica.si/za-obcane/vzgoja-in-izobrazevanje/2011102009032749/Vrtci/

(Skupno 121 obiskov, današnjih obiskov 1)