Zahvala

Pojav koronavirusa je v nekaj dneh spremenil naš ustaljeni način življenja. Čez noč smo se praktično vsi znašli v izrednih razmerah. V težavah so se znašle ranljivejše skupine ljudi kot so starostniki, brezdomci,  starejši občani in otroci iz socialno ogroženih družin.

Zaposleni v kuhinji Vrtca Nova Gorica so ob nastopu epidemije, na poziv CZ MONG, brez pomislekov priskočili na pomoč, se organizirali in pripravljali tople obroke za pomoči potrebnim občanom tudi med vikendi in prazniki. Dnevno so pripravili preko 120 obrokov tople hrane in tako v izrednih razmerah pokazali veliko solidarnost s šibkejšimi in močno skupnostno zavest k dosegu skupnega cilja- zmanjšanju ogrožanja zdravja ljudi in njihovih življenj.

Vodstvo Vrtca Nova Gorica se zahvaljuje osebju kuhinje Vrtca Nova Gorica za njihovo nesebično pomoč, strokovnost in skrb, ki so jo v teh izrednih razmerah, vsak s svojim prispevkom tudi pokazali.

Obvestilo za starše

Spoštovani,

vljudno vas prosimo, da si preberete obvestilo, ki vam ga pošiljamo po prejemu navodil NIJZ in MIZŠ o odpiranju vrtcev s 1.6.2020. Hvaležni vam bomo, da nam boste pomagali pri zamejitvi morebitnih okužb in se držali naših pravil in priporočil.
Ob tem mi dovolite, da se vam zahvalim za izkazano razumevanje, potrpežljivost in strpnost v tem času, ko so bile potrebne prilagoditve.

Lepo vas pozdravljam in srečno v ponedeljek vsem, ki boste prišli v vrtec, vsem ostalim, ki pa ste lahko še uredili varstvo doma, ISKRENA HVALA za razumevanje in pomoč, da smo sploh lahko vzpostavili pogoje za ponovno odprtje vrtca.

Veseli smo, da se bomo lahko ponovno vrnili nazaj. Vsi iskreno dobrodošli v našem vrtcu.

Lep dan vam želim.
Aja Trudn, ravnateljica

Izpis šoloobveznih otrok

Starši, ki želite otroka izpisati z dnem 30.6.2020, 31.7.2020 ali 31.8.2020, morate oddati vzgojiteljici ali na tajništvo Vrtca najkasneje 15 dni pred izpisanim datumom, obrazec Izpis otroka iz vrtca.
Na podlagi izpolnjenega in vrnjenega obrazca, bo Vrtec staršem poslal Sklep o izpisu otroka iz vrtca, katerega starši sami posredujejo pristojnemu Centru za socialno delo.

Poletna rezervacija

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da morate začasni izpis otrok v juliju in avgustu – poletna rezervacija, najaviti najkasneje 1 mesec pred prvim dnem otrokove odsotnosti. Vlogo dobite pri vzgojiteljici, v računovodstvu vrtca, lahko pa si jo tudi natisnete iz spletne strani vrtca – www.vrtecng.si, rubrika dokumenti.

Oddate jo vzgojiteljici v oddelku vašega otroka ali pošljete v tajništvo vrtca.

Pogoj za priznanje te pravice so poravnane vse zapadle obveznosti do Vrtca Nova Gorica.

Večina občin Poletne rezervacije ne krije za drugega in vse nadaljnje otroke, ki so vključeni v vrtec in jim del oskrbe krije ministrstvo.

Rezervacije ne morete koristiti za otroka, ki se septembra všola in v avgustu ne bo obiskoval vrtca.

Možnost  koriščenja in plačilo rezervacije je odvisno od občine, ki je po odločbi CSD doplačnica razlike do polne cene vrtca za vašega otroka.

 

Lep pozdrav.

Računovodstvo Vrtca Nova Gorica

Plačilo vrtca za čas do septembra

Spoštovani starši!

Ker prejemamo veliko vprašanj glede plačila vrtca za čas do septembra, vas obveščamo, da se za otroka, ki v mesecu maju ne bo obiskoval vrtca, oskrbnina ne obračuna. Za mesec junij navodil še nismo prejeli, jih pa bomo, takoj ko jih prejmemo, objavili na spletni strani vrtca. Za čas poletnih počitnic (julij in avgust) predvidevamo, da bo možnost koriščenja poletnih rezervacij enaka kot v preteklih letih, saj se Sklepi o cenah po posameznih občinah v večini niso spreminjali.

Lep pozdrav,

računovodstvo vrtca

ODPIRAMO VRTEC

Spoštovani starši,

Vlada RS je s sklepom št. 18100-22/2020/1 z dne 29. 4. 2020, sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim  od 18. 5. 2020 dalje  postopoma odpirajo vrtce in šole.

PREDVIDEN datum odprtja vrtca je ponedeljek, 18.5.2020. Sklep o ponovnem odprtju bo vlada potrdila v sredo, 13.5. ali četrtek, 14.5.2020.

Glede na navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), da mora vrtec do srede, 13. 5. 2020 sporočiti podatke o številu otrok, ki jih bodo starši z 18. 5. 2020 vključili v vrtec, vas pozivamo, da svojim vzgojiteljicam do torka, 12. 5. 2020 do 12. ure sporočite, ali bo vaš otrok vključen v vrtec od 18.5. do 22.5. in 25.5. do 29. 5. 2020. To naredite na priloženi izjavi (priloga 1), ki jo oddate preko e-asistenta vzgojiteljici ali v poštni nabiralnik na upravi Vrtca Nova Gorica.

Naprošamo, da priloženo izjavo podpišejo, le tisti starši, ki potrebujejo varstvo in bodo otroka pripeljali.

V primeru, da otroka ne nameravate vključiti v vrtec z dnem, 18.05.2020, temveč kasneje, izjavo vseeno izpolnite in napišite želeni datum vrnitve otroka v vrtec.

Pri vaši odločitvi naj vas spremlja skrbna odgovornost. Prav tako se pričakuje, da v vrtec pripeljete le zdrave otroke, ki niso bili v stiku z obolelimi osebami ali nimajo kakšnih drugih bolezni (podpisano izjavo staršev – priloga 2 oddate preko e-asistenta vzgojiteljici).

Na osnovi zbranih podatkov bomo lahko organizirali delo, ki bo v skladu z določili  MIZŠ in NIJZ.

Staršem otrok, ki v jeseni odhajajo v šolo, in želijo otroke izpisati, prosimo, da izpolnjene in podpisane izjave (priloga 3) vrnete najkasneje 15 dni pred izpisom po e-pošti vrtec-nova.gorica@guest.arnes.si ali kar v nabiralnik na upravi Vrtca Nova Gorica. Datum izpisa je vaša izbira.

S strani Ministrstva za zdravje (razširjen strokovni kolegij za pediatrijo) smo prejeli seznam različnih obolenj, ki jih imajo otroci in bi potrebovali posebno zaščito in prilagoditev, v kolikor bi se starši odločili za obiskovanje vrtca (priloga 4).

Glede na to, da bodo skupine otrok bistveno normativno zmanjšane (8 otrok v oddelkih 1-3 let oziroma 10 otrok v oddelkih 3 do 6 let), vas naprošam, da razmislite o nujnosti vključitve otroka v vrtec. Vsekakor nobenemu od vas ne želimo onemogočiti ponovne vrnitve.

Vpis v vrtec Nova Gorica

Zaradi izrednih razmer vpis poteka tako, da izpolnjeno VLOGO in potrdilo o plačani AKONTACIJA 80 € – velja za vpis 1. septembra (povrne se pri mesečnem obračunu v mesecu oktobru) pošljite na:

  • elektronski naslov: tatjana.pavlic2@guest.arnes.si
  • po pošti na naslov: Vrtec Nova Gorica, Kidričeva 34c, 5000 Nova Gorica.

 

Starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec je dopolnjenih enajst mesecev otrokove starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o vrtcih, Ur.l.RS, št.25/08).

Prednost pri vključitvi v program vrtca imajo otroci, ki se prej vključijo v program, ne glede na datum vpisa v vrtec. Vrtec oblikuje oddelke glede na veljavno zakonodajo in vrtčevski okoliš, ki ga določi pristojni oddelek MONG.

Med šolskim letom vpisujemo otroke na prosta mesta. Vloge rešujemo en mesec pred vključitvijo otroka v vrtec.

V kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na dogovorjeni datum in otrokove odsotnosti pisno vrtcu ne sporočijo najkasneje 15 dni pred dogovorjeno vključitvijo, ki je skladna s pogodbo, se staršem zaračunajo stroški mesečnega programa brez živil (Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v MONG 21.3.2019).

 

DOKUMENTI:

Sporočilo za javnost iz Mestne občine Nova Gorica

Prostovoljstvo v času epidemije koronavirusa

Na novogoriški mestni občini v času epidemije koronavirusa skrbimo za različne ciljne skupine občanov in za izvedbo vseh nujnih ukrepov in priporočil ter družbeno koristnih nalog. Pri tem nam so nam v veliko oporo številni prostovoljci. Tako npr. pomagajo pri deljenju hrane in ostalih življenjskih potrebščin najbolj ogroženim skupinam, nabavi, pripravi tipskih paketov z živili, ipd. Ker pričakujemo, da bo v prihodnje več potreb po prostovoljcih, vabimo vse zdrave osebe, ki bi bile v teh težkih razmerah pripravljene priskočiti na pomoč, da se prijavijo preko spletnega obrazca mestne občine na naslovu: www.nova-gorica.si/koronavirus/ .

V primeru, da bo potrebna pomoč, bo prijavljene prostovoljce skladno s potrebami kontaktiral Štab CZ Mestne občine Nova Gorica.

Vljudno naprošamo za posredovanje tega obvestila preko vseh vaših kanalov, istočasno vas naprošamo za delitev video poziva prostovoljcem:

https://www.facebook.com/MestnaObcinaNovaGorica.

Hvala vsem za nesebično pomoč in ostanite zdravi.

Simon Rosič, Podžupan MONG

Vrtec Nova Gorica
Kidričeva 34 C

5000 Nova Gorica

Tel: 05 335 89 00

Fax: 05 302 33 05

E-naslov:

vrtec-nova.gorica@guest.arnes.si

Ravnateljica Aja Trudn

Davčna številka: SI55172849
Matična številka: 5056055000

URADNE URE UPRAVE
Ponedeljek: 9.00 - 12.00
Sreda: 9.00 - 12.00 in
14.00 - 15.00
Petek: 9.00 - 12.00

(Skupno 10,288 obiskov, današnjih obiskov 1)