NUJNO VARSTVO od 11.1.2021 do 15.1.2021

Spoštovani starši!

Glede na to, da bo najverjetneje vrtec še naprej deloval za nujno varstvo za starše, ki morajo v tednu med 11. – 15.1.2021 opravljati delovno obveznost in varstva ne morete zagotavljati na drug način, bo v skladu z vsemi ukrepi še naprej organizirano delovanje vrtca v minimalnem obsegu.  Da bi delo v vrtcu potekalo nemoteno, vas vljudno prosimo, da svoji vzgojiteljici sporočite potrebo po nujnem varstvo preko eAsistenta najkasneje do PETKA , 8.1.12.2020 do 12 ure ter uro, od katere ure do katere ure boste potrebovali varstvo.

Starši še naprej potrebo po nujnem varstvu dokazujte s potrdilom delodajalca obeh staršev, ki ga podpisanega in ožigosanega oddate strokovnim delavcem ob prihodu v vrtec (ali najkasneje prvi dan ob odhodu otroka iz vrtca) in izjavo o zdravju otroka.

V primeru, da ne dobimo vašega odgovora do tega roka, bomo smatrali, da varstva ne potrebujete. Do varstva so upravičeni le ZDRAVI OTROCI kar izkazujete s podpisano izjavo o zdravstvenem stanju otroka!

Če ste otroka prijavili in ste kasneje ugotovili, da varstva ne potrebujete, o tem prosimo čim prej obvestite svojo vzgojiteljico preko eAsistenta.

Otroci bodo v vrtcu razporejeni v manjše skupine. Za nujne primere bo organizirano dežurstvo v enotah CICIBAN (za enote Kurirček in Ciciban), KEKEC (za enote Julka Pavletič Solkan in Kekec), MOJCA in CENTRALNI VRTEC (za enote Najdihojca, Čriček in Centralni vrtec). O odprtju drugih enot vas bomo sproti obveščali.

Prosimo vas, da na dežurno enoto prinesete: nahrbtnik z otrokovimi rezervnimi oblačili, copate. Poskrbeli bomo, da se bodo otroci v vrtcu dobro počutili in preživeli dan v spodbudnem in varnem okolju.

Vse ostale informacije, glede na nadaljnja navodila in izražene potrebe po varstvu, bomo sproti objavljali na spletni strani vrtca in preko eAsistenta.

Hvala za vaše razumevanje in ostanite zdravi,

Aja Trudn, ravnateljica

Sklep o določitvi cen programov v vrtcih

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica,  na novembrski seji sprejel Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih, ki se uporablja od 1.12.2020.

Nove, enotne ekonomske cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica znašajo mesečno na otroka:

 DNEVNI PROGRAM (9 ur)POLDNEVNI PROGRAM (6 ur)
I. STAROSTNO OBDOBJE oddelki 1-3 let562,47474,25
II. STAROSTNO OBDOBJE oddelki 3-4 let 457,89385,36
II. STAROSTNO OBDOBJE oddelki 3-6, 4-6 in 5-6 let382,67321,42
KOMBINIRANI ODDELKI  457,89385,36
PRILAGOJEN PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE1.177.50997,03

Strošek živil na dan ostaja nespremenjen in sicer za dnevni program 1,90 €, za poldnevni program pa 1,44 €  in se ob odsotnosti otroka ne obračuna.

Še vedno se ohranjate dve olajšavi in sicer financiranje daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni otroka in začasni izpis v poletnih mesecih.

Lep pozdrav.

Računovodstvo vrtca

Tradicionalni slovenski zajtrk

Vsak tretji petek v novembru obeležujemo »Dan slovenske hrane«,  katerega namen je opozoriti ljudi o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Na ta dan otrokom postrežemo tradicionalni slovenski zajtrk, ki je sestavljen iz kruha, mleka, masla, medu in jabolka. Projekt osvešča o pomenu rednega in zdravega prehranjevanja, kamor sodi tudi pomembna zdrava navada, ki jo je dobro osvojiti že v otroštvu, da dan začnemo z zdravim zajtrkom. Poseben pomen daje projekt domači, lokalno pridelani hrani slovenskega porekla. Pobudnik projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je Čebelarska zveza Slovenije. Čeprav je bilo letos v tem času v vrtcu prisotno zelo malo otrok smo ta praznik obeležili tako, da smo ves teden posvetili čebelicam, zdravi prehrani in zdravemu načinu življenja:

 • ogledali smo si čebelnjak
 • izdelovali smo prstne lutka – čebelice, rožice
 • pripravili smo si medeni napitek
 • ogledali smo film o kranjski čebelici
 • pogovarjali smo se o delu čebelarja
 • izdelali pogrinjek in obujali spomine na lansko leto, ko smo skupaj vse skupine skupaj z vzgojiteljicami in kuharicami zapele pesem Čebelar.

Plačilo vrtca

Spoštovani starši!

Skladno z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 27.10.2020, vas obveščamo, da boste starši, katerih otroci od 1. oktobra 2020 ne obiskujejo vrtca zaradi odrejene karantene,  za dneve odsotnosti otroka iz vrtca oproščeni plačila za vrtec.  Prav tako boste oproščeni plačila za čas, ko so vrtci zaprti (od 26.10.2020) če ste si varstvo organizirali sami in je otrok ostal doma.

Kot veste, se je v zadnjih mesecih plačilni rok zamaknil na 60 dni. Z zadnjo okrožnico pa je ponovno prišlo do spremembe in sicer, ne glede na 82. člen ZIUZEOP se plačilni rok 60 dni ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena ZPreZP-1. Iz tega sledi, da za vrtce, šole in zavode ne velja več 60 dnevni plačilni rok, kadar je dolžnik fizična oseba (starši…). V praksi to žal pomeni, da bosta v novembru zapadla v plačilo kar dva računa in sicer 18.11.2020 za mesec oktober in 30.11.2020 za mesec september.

V kolikor imate kakšna vprašanja ali dileme nam lahko pišete na oskrbnine-vng@guest.arnes.si.

V primeru, da pride do sprememb in prejmemo drugačna, navodila, vas bomo pravočasno obvestili.

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi.

Računovodstvo vrtca

Razvojni oddelek v Vrtcu Nova Gorica

Gradimo mostove do strpnosti

V Vrtcu Nova Gorica smo ob pomoči Mestne občine Nova Gorica v šolskem letu 2020/2021 odprli razvojni oddelek oziroma oddelek, v katerem se izvaja Prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi potrebami.

Potrebe otrok in želje njihovih staršev so bile namreč vse glasnejše. Dejstvo je, da vseh otrok s posebnimi potrebami ni mogoče vključiti v redne oddelke. Prednosti razvojnega oddelka je več: v skupini je največ šest otrok, otrokom je namenjena vsakodnevna individualna obravnava pa tudi prostor in oprema sta prilagojena posebnim zahtevam otrok. Otrokom je tako nudena optimalna podpora za njihov vsestranski razvoj, da lahko uspešno razvijajo svoja močna področja in sposobnosti. Dodana vrednost razvojnega oddelka, ki se nahaja v vrtčevski enoti, pa je tudi v tem, da lahko otroci prehajajo in sobivajo s sovrstniki. Na ta način pridobivajo eni in drugi. V vrtcu Nova Gorica posebno pozornost izpostavljamo timskemu delu in sodelovanju vseh strokovnih delavcev. Zavedamo pa se, da vpeljava vsake novosti zahteva svoj čas. Gre za proces, v katerem bomo potrpežljivo gradili medsebojno zaupanje med vrtcem, otroci in njihovimi starši ter strokovnjaki različnih institucij, ki sodelujejo pri obravnavi otrok s posebnimi potrebami.

V oddelek, ki smo ga poimenovali »Žogice« in se nahaja v enoti Kekec, so trenutno vključeni štirje otroci. Slovesna otvoritev je potekala v četrtek, 15.10.2020. Ravnateljica vrtca Aja Trudn ter podžupanja Mestne občine Nova Gorica Damjana Pavlica sta slovesno prerezali trak. Kratek kulturni program je popestril otroški zborček enote Kurirček pod vodstvom Sare Grbec in Matejke Samec. Prijazne besede pa sta prisotnim namenili tudi predstojnica oddelka za invalidno mladino Stara Gora Sonja Šinigoj Cijan ter vodja oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica Marinka Saksida.

Z odprtjem razvojnega oddelka želimo v Vrtcu Nova Gorica v dolgoročnem smislu krepiti pozitivne življenjske vrednote ter delati korake k bolj strpni družbi. K družbi spoštljivih odnosov in nenasilne komunikacije.

Andreja Semenič, svetovalna služba vrtca

Pomembno obvestilo – ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA 2020/21

Spoštovani starši,

Danes , v torek 1.9.2020 se začenja šolsko leto. Velika pozornost v tem času je še vedno namenjena upoštevanju ukrepov za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom, zato še vedno veljajo higienska priporočil, ki jih uveljavljamo že od poletnega časa.

V okrožnici Ministrstva za izobraževanja, znanost in šport nas pristojna ministrstva in NIJZ obveščajo, da lahko otroci obiskujejo vrtec. Veljajo pa tudi še vedno ukrepi za vzdrževanje higienskega režima in omejitve, s katerimi se preprečuje širjenje okužbe z virusom, ki jih je sprejel NIJZ. Vsi skupaj vas prosimo, da ravnate odgovorno in ne ignorirate morebitnih prejetih odločb o odrejeni karanteni.

Prosimo vas, da spremljate oglasne deske vrtca, ter poskrbite, da nam pošljete prijavnico za eAsistent ter spletno stran vrtca, kjer vas bomo obveščali o morebitnih spremembah.

Otroci se tako vračajo v igralnice, nekateri menjajo enote vrtca ter se nam pridružujejo tudi otroci, ki prvič prestopajo prag vrtca.

Vsi otroci, ki so bili odsotni dalj časa (poletne počitnice julij in avgust) ali prihajajo prvič v vrtec morajo PRVI DAN oddati svoji vzgojiteljici IZJAVO, da je otrok zdrav in da ni bil v stiku z okuženo osebo (priloga – IZJAVA).

Dobite jo tudi pri strokovnih delavcih vrtca oz. pri vhodih v vrtec. V vrtec vedno pripeljite zdravega otroka!

Navodila za starše ob prihodu v vrtec:

 • v vrtec lahko vstopate le zdravi
 • obvezno morate imeti MASKO
 • starši si obvezno RAZKUŽITE ROKE (otroci si roke pred prihodom v igralnico UMIJEJO Z MILOM)
 • priporočamo, da otroka pripelje v vrtec in ga pride iskat le član istega gospodinjstva in le ena oseba naenkrat
 • poskrbeti moramo za čim manj gneče v garderobah, zato vas prosimo, da upoštevate naše priporočilo vsaj 5 oseb v garderobi, na varni razdalji ter se ne zadržujte po vrtcu;
 • pri delu z otroki se bodo prav tako izvajali številni higienski ukrepi – še vedno ni dovoljeno prinašanje igrač od doma
 • prosimo za kratko in hitro komunikacijo pri predaji otroka strokovnemu delavcu v oddelku (čim več urejajte preko telefona ali eAsistenta); o načinu izmenjave informacij se boste dogovorili na roditeljskih sestankih
 • pri odhodu iz vrtca domov čim hitreje zapustite stavbo
 • zadrževanje staršev v prostorih vrtca in na igrišču ni dovoljeno

UVAJANJE V VRTEC je zaradi upoštevanja ukrepov prilagojeno (starši imajo v času uvajanja MASKO, razkužijo si roke večkrat, imajo s seboj svoje copate; v igralnici ostajate na enem mestu in nimate stika z drugimi otroki; pri uvajanju je prisoten le eden izmed staršev – vedno isti). Zaradi vseh omenjenih ukrepov, prisotnost staršev v igralnici ob uvajanju v vrtec traja predvidoma 2 dni. Priporočamo naj bo prisotnost staršev v oddelku čim manjša. Starše prosimo, da dosledno upoštevate vsa priporočila in vodila vrtca ter strokovnih delavcev, saj bomo le tako lahko zagotovili stanje brez okužb tako med otroki kot med zaposlenimi.

Želimo vam uspešen  začetek šolskega leta.

Naj bo predvsem zdravo in srečno ter kljub številnim vsem ukrepov veselja in nasmehov polno ter prijetno za vse!

Aja Trudn, ravnateljica

Vpis v vrtec Nova Gorica

Zaradi izrednih razmer vpis poteka tako, da izpolnjeno VLOGO in potrdilo o plačani AKONTACIJA 80 € – velja za vpis 1. septembra (povrne se pri mesečnem obračunu v mesecu oktobru) pošljite na:

 • elektronski naslov: vrtec-nova.gorica@guest.arnes.si
 • po pošti na naslov: Vrtec Nova Gorica, Kidričeva 34c, 5000 Nova Gorica.

Starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec je dopolnjenih enajst mesecev otrokove starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o vrtcih, Ur.l.RS, št.25/08).

Prednost pri vključitvi v program vrtca imajo otroci, ki se prej vključijo v program, ne glede na datum vpisa v vrtec. Vrtec oblikuje oddelke glede na veljavno zakonodajo in vrtčevski okoliš, ki ga določi pristojni oddelek MONG.

Med šolskim letom vpisujemo otroke na prosta mesta. Vloge rešujemo en mesec pred vključitvijo otroka v vrtec.

V kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na dogovorjeni datum in otrokove odsotnosti pisno vrtcu ne sporočijo najkasneje 15 dni pred dogovorjeno vključitvijo, ki je skladna s pogodbo, se staršem zaračunajo stroški mesečnega programa brez živil (Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v MONG 21.3.2019).

DOKUMENTI:

Obvestilo

Spoštovani starši!

Iz pisarne župana smo prejeli sporočilo, da je na današnji tiskovni konferenci Vlada RS napovedala razglasitev epidemije koronavirusa v Sloveniji in sprejela ukrep zaprtja vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov s ponedeljkom, 16. 3. 2020 do predvidoma nedelje, 29. 3. 2020. O vseh nadaljnjih ukrepih vas bomo obvestili takoj po končanem jutrišnjem sestanku ravnateljev na mestni občini, ki je predviden za 10 .uro.

 

Gabrijela Kodre, prof. def. logoped

v.d. ravnatelja

Obvestilo korona virus

Spoštovani starši,

V vseh enotah Vrtca Nova Gorica smo uvedli preventivne ukrepe za zmanjševanje širjenja koronavirusa na podlagi smernic NIJZ ter priporočil iz okrožnic MIZŠ. Ukrepe glede na navodila vsakodnevno prilagajamo.

Ker tudi nas skrbi za zdravje vaših otrok, vas naprošamo, da nam pri tem pomagate in sicer:

– v primeru, da ste bili v kakršnemkoli stiku z osebo, kateri je bil postavljen sum na omenjeni virus nam to telefonsko ali pisno sporočite ter uredite za otroka domače varstvo

– če ste bili na počitnicah ali obisku v državah, kjer so potrjene okužbe s koronavirusom se o vključitvi otroka nazaj v vrtec posvetujete z njegovim izbranim pediatrom in po njegovih navodilih tudi ravnajte.

Vse potrebne informacije poiščite pri izbranim otrokovem pediatru, osebnem zdravniku  ali  na tel. številkah ZD Nova Gorica:

Za odrasle (pon – čet: 8.00 – 20.00, pet: 8.00 – 15.00): 051 656 580 in 051 656 588.

Za otroke (pon – pet: 8.00 – 15.00): 051 656 509.

Zaradi hitro spreminjajoče se situacije vezane na širjenje bolezni SARS-Cov-2 (COVID19) vas bomo z vsemi ukrepi seznanili takoj, ko bo izdana nadaljnja navodila ali uredba ministra za zdravje.

Hvala za razumevanje!

Vrtec Nova Gorica
Kidričeva 34 C

5000 Nova Gorica

Tel: 05 335 89 00

Fax: 05 302 33 05

E-naslov:

vrtec-nova.gorica@guest.arnes.si

Ravnateljica Aja Trudn

Davčna številka: SI55172849
Matična številka: 5056055000

URADNE URE UPRAVE
Ponedeljek: 9.00 - 12.00
Sreda: 9.00 - 12.00 in
14.00 - 15.00
Petek: 9.00 - 12.00

(Skupno 17.937 obiskov, današnjih obiskov 36)
Dostopnost